Biobrændsel er en helt fantastisk måde at skabe energi på. Ved at benytte biologisk materiale, bliver det muligt at forsyne alverdens hjem, redskaber, værktøjer og maskiner med en masse materialer, som alligevel har udtjent sin pligt her i verden. Biobrændsel er i bund og grund bare materialer, som stammer fra den naturen. Kendte eksempler er […]