Hvad er SU-lån?

SU-lån er en mulighed for studerende, som modtager SU. Hvis du står i den situation, at den almindelige SU ikke rækker til dine udgifter, har du mulighed for at søge om SU-lån. Dette kan f.eks. være tilfældet, da mange danske studiebyer er blevet dyre at bo i, og den studerende ikke har tid eller overskud til at passe et job ved siden af studiet. Her kan et SU-lån være belejligt, da det kan forsyne den studerende med den ekstra kapital, det kræver at komme igennem studietiden. Samtidig kan den studerende selv vælge, hvor meget SU-lånet skal lyde på, og det kan derfor være tilpasset den studerendes økonomi fuldstændig. På den måde behøver den studerende ikke nødvendigvis at låne meget mere for at få sin økonomi til at løbe rundt. Derved kan han så holde sin gæld så lav som muligt. Derudover skal tilbagebetalingen af dit lån først falde efter endt studie, hvor den studerende forhåbentlig har en job og derved mulighed for at afvikle på det. Helt præcist skal tilbagebetalingen af lånet falde d. 1. januar et år efter slutningen af det år, hvor den studerende færdiggør sin uddannelse. Det vil sige, at hvis den studerende færdiggør sin uddannelse d. 15. juni 2016, skal han først begynde at betale af på lånet d. 1. januar 2018. På den måde er der derfor tid at løbe på i forhold til at finde sig et job, så det er muligt at komme i gang med tilbagebetalingen. Der vil dog løbe renter på lånet gennem studietiden, og her ligger renten pt (2016) på 4%. Efter endt studie vil der også fortsat løbe renter på gælden (ca. 1%), så disse faktorer skal den studerende naturligvis tage højde for, inden han vælger at optage et SU-lån.

Sådan søger man SU-lån

SU-lånet søger man gennem minSU. Når lånet er søgt, modtager man et digitalt svar på enten borger.dk eller e-Boks. MinSU tilsender en låneplan, som den studerende skal gå ind og udfylde og godkende, for at lånet kan realiseres. Lånet gælder et år ad gangen, og når året er gået, vil den studerende blive tilbudt en forlængelse af lånet. Han skal derfor ikke gå ind på minSU for at søge om lånet endnu engang. For at modtage SU-lånet for andet år skal den studerende blot gå ind og godkende SU-planen igen, når tilbuddet om forlængelse er modtaget. Hvis han ikke ønsker forlængelse, skal han selvfølgelig lade være med at godkende planen.

Problemer med tilbagebetaling

På trods af de tilsyneladende fair vilkår ved SU-lån og den lange tid mellem endt studie samt tidspunktet hvorpå tilbagebetalingen skal begynde at finde sted, har det dog vist sig, at mange studerende efterfølgende har store problemer med at få tilbagebetalt deres SU-lån. Tal fra DR viser, at antallet af studerende, som i 2010 havde problemer med at betale deres SU-lån tilbage, var på cirka 5000. I 2015 var dette tal steget til 8000. Årsagen til denne store stigning kan blandt andet bunde i, at mange går fra at være studerende til at være arbejdsløs. Som arbejdsløs kan det være rigtig svært at afvikle på gælden og dermed overholde den deadline, der er opstillet.

Profilen her, beskriver blandt andet hvad SU-lån er og meget mere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *